Home » Projekty UE » O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE DOFINANSOWANYM

Tytuł projektu:

Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Constans Grupa Sp. z o.o. innowacyjnego systemu klasy B2B, umożliwiającej zautomatyzowanie i poprawę świadczenia procesów biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą z jego partnerami handlowymi.  Projekt zakłada wdrożenie systemu Wirtualnego administratora , za pomocą którego partnerzy handlowi będą dokonywać wymiany informacji, danych, dokumentów rozliczeniowych i  umownych. Wdrożony system pozwoli na pełną automatyzację w wymianie informacji i składaniu zleceń, zgłoszeń, problemów, weryfikowaniu ich na każdym etapie a także na zarządzanie sprawami administracji nieruchomości i spraw klientów firmy. Przez wdrożony system możliwe będą procesy w formie elektronicznej:

 

  1. Wymiana elektronicznych informacji biznesowych i promowanie nowych usług firmy
  1. Zautomatyzowane procesy zamówień oraz fakturowanie usług z wykorzystaniem modułu e-faktura i e-podpis
  1. Rozliczanie sprzedaży, kosztów nieruchomości i zleceń partnerów poprzez wdrożenie programu rozliczeń kosztów eksploatacyjnych według definiowanych algorytmów
  1. Wirtualne zarządzanie harmonogramem funkcjonowania budynku  i pracy administracji budynku
  1. Wirtualne zarządzanie awariami, zgłoszeniami napraw, reklamacjami, przeglądami
  1. Elektroniczne administrowanie przez Wnioskodawcę instalacji klimatyzacji VRV na nieruchomości (wyeliminowanie fizycznej obsługi w miejscu instalacji i wsparcia konserwatora nieruchomości)

 

Projekt przewiduje wdrożenie technologii elektronicznego podpisu w celu eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej, nowoczesnych rozwiązań informatycznych i instalacji technicznych optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji.

 

W ramach relacji B2B będą świadczone na rzecz partnerów usługi w formule Software-as-a-Service.

Zasięg projektu:

Projekt zakłada współpracę międzynarodową (z partnerem z Niemiec).

Rynek docelowy:

Podmioty korzystające z usług wynajmu i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz podmioty zarządzające obiektami komercyjnymi

 

Dane teleadresowe do osoby udzielającej informacji o projekcie:

Marta Cicha

Tel. +48 61 846 80 16

[email protected]

 

Ważne strony internetowe:

http://europa.eu/index_pl.htm

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=pl

www.poig.gov.pl

www.mir.gov.gov.pl

www.warp.org.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość