Home » Magazyn

Magazyn

Nieruchomość przy ul. Polskiej 13 w Poznaniu poza powierzchnią biurowo-usługową posiada także część magazynową wysokiego składowania. W wyniku realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dokonano rekonfiguracji istniejących regałów paletowych oraz zamontowano pomost magazynowy, dzięki czemu dokonano zautomatyzowania procesów logistycznych. Dodatkowo zakupiono i zamontowano dźwignik hydrauliczny służący do transportu towarów na poziom pomostu. W wyniku realizacji projektu powstały dodatkowe miejsca składowania.