Home » ZAPYTANIE OFERTOWE VII

ZAPYTANIE OFERTOWE VII

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu

„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”

w zakresie:

  1. Zakup sterownika klimatyza cji VRV – 1 szt.
  2. Zakup jednostki klimatyzacyjnej do serwerowni z oprzyrządowaniem – 1 szt.

W związku z realizacją przez firmę Constans Grupa Sp. z o.o. pt.: „„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”„, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu zgodnie z dokumentacją postępowania zamieszczoną poniżej.

Zapytanie ofertowe – sterownik i jednostka klimatyzacji (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (pobierz)

Załącznik nr 3 – Specyfikacja zamówienia (pobierz)

Załącznik nr 4a – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4b – Formularz zgodności (pobierz)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość