Home » ZAPYTANIE OFERTOWE V

ZAPYTANIE OFERTOWE V

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu

„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”

w zakresie:

 1. Zakup oprogramowania systemowego SQL Server – 1 szt.
 2. Zakup oprogramowania systemowego SQL CAL – 14 szt.
 3. Zakup przełącznika sieciowego – 2 szt.
 4. Zakup oprogramowania systemowego do wykonywania kopii zapasowych – 1 szt.
 5. Zakup UPS do podtrzymania zasilania w przypadku zaniku prądu – 1 szt.
 6. Zakup macierzy dyskowej – 1 szt.
 7. Zakup serwera backup SQL + backup macierzy – 1 szt.
 8. Zakup serwera do wirtualizacji – 2 szt.
 9. Zakup serwera backupowego do uruchomienia maszyn wirtualnych z macierzy – 1 szt.
 10. Zakup oprogramowania systemowego do wirtualizacji – 1 szt.
 11. Zakup oprogramowania systemowego Windows Serwer – 5 szt.
 12. Zakup oprogramowania systemowego Windows Serwer CAL – 14 szt.

W związku z realizacją przez firmę Constans Grupa Sp. z o.o. pt.: „„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”„, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z dokumentacją postępowania zamieszczoną poniżej.

Zapytanie ofertowe  – sprzęty, oprogramowanie II (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (pobierz)

Załącznik nr 3 – Specyfikacja zamówienia (pobierz)

Załącznik nr 4a – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4b – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4c – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4d – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4e – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4f – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4g – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4h – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4i – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4j – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4k – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4l – Formularz zgodności (pobierz)

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość