Home » ZAPYTANIE OFERTOWE IV

ZAPYTANIE OFERTOWE IV

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy wyłonienia dostawcy w ramach projektu

Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”

w zakresie:

  1. Zakup stacji roboczej przenośnej ze stacją dokującą, monitorem i klawiaturą – 1 szt.
  2. Zakup oprogramowania systemowego Windows Professional, typu MS Office i antywirusowego do stacji roboczych przenośnych – 8 szt.

  3. Zakup stacji roboczych przenośnych – 7 szt.

  4. Zakup oprogramowania systemowego Windows Professional (upgrade – u Windows Home) – 4 szt.

W związku z realizacją przez firmę Constans Grupa Sp. z o.o. pt.: „„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”„, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu i oprogramowania zgodnie z dokumentacją postępowania zamieszczoną poniżej.

Zapytanie ofertowe – stacje robocze, oprogramowanie II (pobierz)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (pobierz)

Załącznik nr 3 – Specyfikacja zamówienia (pobierz)

Załącznik nr 4a – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4b – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4c – Formularz zgodności (pobierz)

Załącznik nr 4d – Formularz zgodności (pobierz)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość