Home » ZAPYTANIE OFERTOWE II

ZAPYTANIE OFERTOWE II

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu

„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”

W związku z realizacją przez firmę Constans Grupa Sp. z o.o. pt.: „„Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych”„, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zapraszamy do składania ofert na zakup wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych zgodnie z dokumentacją postępowania zamieszczoną poniżej.

Zapytanie ofertowe  – system B2B, szkolenia specjalistyczne (pobierz)….

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (pobierz)

Załącznik nr 2 – Oświadczenia Wykonawcy (pobierz)

Załącznik nr 3 – Specyfikacja zamówienia (pobierz)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość